Voorbereiding

 • Haalbaarheidsstudie
 • Opstellen programma van eisen
 • Analyse wetgeving
 • Schetsontwerp
 • Globale kostenraming
 • Ontwerpfase

 • Voorlopig ontwerp (LOD 100)
 • 3D Visualisaties
 • Definitief ontwerp (LOD 200)
 • Constructief ontwerp (LOD 100)
 • Kostenraming marge 20%
 • Omgevingsvergunning

 • Vergunningstekeningen (LOD 300)
 • EPC berekening
 • Daglichtberekening
 • Ventilatieberening
 • Welstandsvergunning
 • Bestekfase

 • Bestektekeningen (LOD 400)
 • Detailleringen (LOD 400)
 • Aannemersselectie
 • Fase uitvoering

 • Matenplan (LOD 500)
 • Detailleringen (LOD 500)
 • Bouwbegeleiding
 • BIM

 • 3d Moduleren
 • BIM beheer
 • Clash controle